Brassband

Bladmuziek voor Brassband

De brassband is één van de drie orkestvormen waar Ferskaat MP bladmuziek voor uitgeeft. De andere twee orkestvormen zijn harmonieorkest (concertband) en fanfare orkest. Tezamen ook wel bekend als HaFaBra.

Een klein stukje historie

De oorsprong van de brassband ligt in Engeland. Om precies te zijn in de gebieden waar veel industrie was. De mijn- en staalbouw trokken veel arbeiders aan die in hun schaarse vrije tijd o.a. samen muziek maakten. Om praktische redenen werd gekozen voor een orkestvorm met alleen koperen blaasinstrumenten, aangevuld met slagwerk. Het bleek een schot in de roos. De brassband cultuur floreerde, mede door het organiseren van regionale en nationale kampioenschappen. Zo ontwikkelde zich ook een groot en eigentijds repertoire. De nestor van de Engelse brassbandcomponisten is natuurlijk Eric Ball.

Strikte bezetting

Halverwege de vorige eeuw bleek de Noordzee niet langer bestand tegen de Engelse klanken. Het brassband fenomeen waaide over naar het vasteland. Vanuit het Friese raakten steeds meer orkesten (soms vanwege praktische redenen) geïnteresseerd in de brassband met haar standaardbezetting. De brassband onderscheidt zich wat dat betreft van het fanfare- en het harmonieorkest. De partituur staat vast. In principe wordt er altijd voor dezelfde bezetting geïnstrumenteerd.

Vanuit onze visie geven wij bladmuziek uit voor de brassband die vooral gericht is op de lagere divisies en de jeugd (opleiding) ensembles.